Privacyverklaring

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder MeetMyFear mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Voor het gebruikmaken van de “lotgenotenmatch functies” (profiel aanmaken, chatten, etc.) is het echter nodig dat u een aantal gegevens invult, waaronder uw e-mailadres. In dat kader verzamelde (persoons)gegevens van bezoekers van deze website(s) worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld (m.u.v. onze website hosting provider en behoudens speciale omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien dit wettelijk is vereist). U kunt MeetMyFear op ieder moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen via info@meetmyfear.nl of via ons contactformulier.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MeetMyFear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres
- Geboortedatum (voor de check of de gebruiker 18+ is)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
MeetMyFear verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten;

Contactgegevens MeetMyFear
https://www.meetmyfear.nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MeetMyFear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meetmyfear.nl of via https://www.meetmyfear.nl/contact

DISCLAIMER:

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie en aangeboden functies op deze webpagina's zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik zoals toegestaan binnen de website. Aan de aangeboden informatie en functies kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen van de informatie, de functies en (type)fouten worden voorbehouden.
MeetMyFear spant zich in om de informatie en functies op deze website en iedere webpagina daarvan zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
MeetMyFear aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, in welke vorm of aard dan ook, voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van deze website of eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie of functies daarop.
Het gebruik van de op deze website aangeboden informatie en functies geschiedt volledig op uw verantwoordelijkheid. U dient zelf te beoordelen of de aangeboden informatie en functies geschikt zijn voor het doel waarvoor u die informatie of functies aanwendt.

Beschikbaarheid

De informatie en functies op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om deze website en iedere webpagina hiervan zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) beperkte- of niet-beschikbaarheid.